Nastopi

ŽIROVNICA 31 avgustNOVA GORICA 1 september
LJUBLJANA – ŠPICA 7 septemberKAMNIK 8 september